Politikatörténeti Intézet

BUDAPEST, V.
1054
Budapest
Alkotmány u. 2.
Telefon: 
+36 1 301-2020
E-mail: 
info@phistory.hu

Adatok

Leírás

A jelenleg a Magyar Néprajzi Múzeumnak és a Politikatörténeti Intézetnek helyt adó épület eredetileg az Igazságügyi Palota céljaira épült, 1893 augusztusa és 1896 májusa között, Hauszmann Alajos tervei alapján. A palota központi részét képező nagycsarnok köré teljesen szimmetrikusan komponált két szárny déli emeleti helyiségei a Magyar Királyi Kúriának, míg az északi termei a Budapesti Királyi Ítélőtáblának adtak otthont. A földszinti helyiségekben a Koronaügyészség, illetve a Főügyészség is helyt kapott.
A főhomlokzat középső rizalitját koronázó (Magyarországon elsőként készült, és a világon is ritkaság számba menő), a felvilágosodás nemtőjét repítő három paripa vontatta diadalszekér, a Triga, Senyei Károly művészi képességeit dicséri. Az attól jobbra és balra található, a törvény szolgáit ábrázoló két szobor Fadrusz János munkája, míg a timpanon remek domborműve törvényszolgáltatás jeleneteivel Zala György nagyszerű alkotása. A szélső rizalitok szobormunkái Róna Józseftől, illetve Donáth Gyulától valók, míg a főpárkányt díszítő, a törvény oltalma alatt álló emberi foglalkozásokat megjelenítő allegorikus kőszobrokat Stróbl Alajos tehetséges, a későbbiek során nevessé vált tanítványai készítették.
A palota belsőbe ugyancsak kiemelkedő jelentőségű műalkotások készültek, így a nagycsarnokot eredetileg díszítő, de a későbbiek során eltávolított monumentális szobrászati alkotás, a magas piedesztálon trónoló Justitia szoboyr Stróbl Alajostól, illetve a talapzat mellékalakjai Senyei Károlytól származnak. A nagycsarnok mennyezetét Lotz Károly nagyszabású, az Operaház nézőterét lezáró remekművéhez mérhető, de a funkcióból adódóan visszafogottabb alkotása díszíti.

Az Igazságügyi palota épülete
A könyvtár előtti restaurált folyosó
A könyvtár díszes olvasóterme