ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár

BUDAPEST, V.
1053
Budapest
Ferenciek tere 6.
Telefon: 
+36 30 202 3382
E-mail: 
titkarsag@lib.elte.hu

Adatok

Leírás

A 2018-ban Magyar Örökség Díjjal kitüntetett ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktató, nevelő és kutató munkáját segítő tudományos intézmény, nyilvános szakkönyvtár, s egyben az Egyetem keretei között működő valamennyi könyvtár hálózati központja, és könyvtári informatikai rendszerének irányítója. A tagkönyvtárak számára koordinálja a közös katalógus- és adatbázis-építést, az online szolgáltatásfejlesztést, illetve szaktanácsadással, belső képzésekkel segíti az együttműködést.
Az Egyetemi Könyvtárt a nagyszombati jezsuita kollégium bibliotékájaként alapította Oláh Miklós esztergomi érsek 1561-ben, majd 1635-ben egyetemi gyűjteménnyé vált, amikor Pázmány Péter esztergomi érsek megalapította a nagyszombati egyetemet. A jezsuita rend 1773-as feloszlatása után az egyetem és vele együtt a könyvtár állami intézménnyé lett, majd 1777-ben Budára, a királyi várba költözött. Az Egyetemi Könyvtár 1780-tól, Mária Terézia utasítása alapján már kötelespéldány joggal rendelkezett, és ettől kezdve jó ideig a nemzeti könyvtár szerepét is betöltötte. 1784-ben II. József utasítására Pestre költözött az egyetem. A kiegyezés utáni Magyarország egyik első nagy felsőoktatási beruházásaként 1876-ban az ország és a főváros első nyilvános könyvtáraként felépült a Ferenciek terén álló könyvtárpalota, melyben az intézmény azóta is működik.

ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Díszterem
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Aula
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Műemlékraktár